Hlásenie poruchy

Technická podpora - hlásenie poruchy: 0905 44 66 22

1.  Poskytovateľ zabezpečuje technickú podporu na vlastné náklady. Moldava nad Bodvou a okolie (24 hodín denne formou SMS). SMS musí byť v tvare: číslo zmluvy, meno, priezvisko, adresa, približný popis poruchy. 

2.  Nonstop služba pre nahlásenie porúch týkajúcich sa dodávky služby určenej v zmluve, nejedná sa o nastavovanie softvéru a hardvéru v koncovom zariadení účastníka.

3.  Poskytovateľ účtuje pri telefonickej podpore mimo technickej podpory poplatok jednorázovo v sume 10€.

4.  V prípade ak účastník nemá uhradené voči poskytovateľovi všetky svoje záväzky, nemá nárok na bezplatné odstránenie porúch a ich neodstránenie zo strany poskytovateľa sa nepovažuje za porušenie zmluvy a VOP.

5.  Ak nastane porucha mimo bydliska/sídla účastníka, je poskytovateľ povinný začať s opravou do 48hodín od nahlásenia poruchy. Ak ide o poruchu v bydlisku / sídle účastníka, poskytovateľ je povinný zabezpečiť, resp. vykonať opravu do 48hodín od nahlásenia poruchy s tým, že účastník je povinný povoliť prístup poskytovateľa do jeho bydliska / sídla.

6.  Porucha nezavinená účastníkom: Ak účastník nie z vlastnej viny nemohol užívať sieť belasaNET, viac ako 48hodín, má nárok na primeranú zľavu v hodnote alikvotnej čiastky z mesačného užívateľského poplatku.

7.  Porucha zavinená účastníkom: Za zavinenú poruchu sa považuje, ak účastník akýmkoľvek spôsobom zmení nastavenia siete, dôjde k „zavíreniu počítača“, nainštaluje do počítača rôzne programy, čím sieť znefunkční. V tomto prípade bude porucha odstránená na náklady účastníka podľa cenníka služieb poskytovateľa platného v čase nahlásenia poruchy účastníkom, resp. zistenia poruchy poskytovateľom. Prípadne je účastník povinný si poruchu odstrániť sám na svoje náklady.

Otváracie hodiny

Sme vám k dispozícii
8 hodín denne

Pondelok-Piatok:
08.00–12.00 a 12.30–16.30
Víkendy: Zatvorené

Naša pobočka

  • Demo

    Moldava nad Bodvou

    Kalvínska 18
KONTAKT

Mapka

Kontaktujte nás

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.