Cenníky

Cenník platný od (01. 01. 2017)

Cenník "Moldava nad Bodvou" ceny sú s DPH (pripojenie v Moldave nad Bodvou)

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
až do
Rýchlosť odosielania dát
až do
Mesačný poplatok
za program
Nové pripojenie
doba viazanosti
(mesiace)/suma
JEDNOTKA
10 Mbit/s
10 Mbit/s
2 Mbit/s
2 Mbit/s
7,00 €
13,00 €
24 / 1 € *
0 / 50 € *
DVOJKA
50 Mbit/s
50 Mbit/s
5 Mbit/s
5 Mbit/s
10,00 €
15,00 €
24 / 1 € *
0 / 50 € *
TROJKA
100 Mbit/s
100 Mbit/s
10 Mbit/s
10 Mbit/s
17,00 €
22,00 €
24 / 1 € *
0 / 50 € *

* tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu
Cena za pripojenie zahŕňa, podľa potreby:
 • - káblovú prípojku vedenú od vchodového switchu metalickým alebo optickým káblom, lišty v spoločných priestoroch bytovky, kábel FTP do 15 m od switchu, zásuvka na stenu v byte
 • - odbornú montáž nášho technika
 • - inštaláciu antivírusového programu, 1x e-mailová schránka v doméne belasanet.sk (napr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. )
 • - technická podpora NON STOP, "formou SMS" individuálny prístup

Cenník NOVA (01. 01. 2017)

Cenník pre okolie, ceny sú s DPH (pripojenie 5G Moldava nad Bodvou - okolie)

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
až do
Rýchlosť odosielania dát
až do
Mesačný poplatok
za program bez SP (so SP)
Nové pripojenie doba
viazanosti (mesiace)/suma
bez SP (so SP)
NOVA 1
8 Mbit/s
8 Mbit/s
2 Mbit/s
2 Mbit/s
10,00 € (12,90 €)
15,00 €
24 / 60 € (1 €)*
0 / 80 € *
NOVA 2 25 Mbit/s
25 Mbit/s
5 Mbit/s
5 Mbit/s
15,00 € (17,90 €)
20,00 €
24 / 60 € (1 €)*
0 / 80 € *
NOVA 3 40 Mbit/s
40 Mbit/s
5 Mbit/s
5 Mbit/s
19,00 € (21,90 €)
25,00 €
24 / 60 € (1 €)*
0 / 80 € *

* tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu
SP = servisný poplatok

Cena za pripojenie zahŕňa:
 • zariadenie na príjem signálu v pásme 5 GHz (bez viazanosti)
 • konzolku (podľa potreby), napájací adaptér (podľa potreby)
 • kábel UTP, FTP (podľa potreby) do 15 m od prijímača
 • odbornú montáž nášho technika
 • inštaláciu antivírusového programu
 • 1x e-mailová schránka v doméne belasanet.sk (napr. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)
 • technická podpora NON STOP, "formou SMS" - individuálny prístup

Cenník TV s internetom - Cenník TV Optik Moldava nad Bodvou (platný od 13.06.2017)


S VIAZANOSŤOU 24 MESIACOV
 • cena za pripojenie: 1,00 €
 • balík mesačne: 19,00 €
 • servisný poplatok set top boxu mesačne: 3,50 €
 • servisný poplatok ďalšieho set top boxu mesačne: 3,50 €
 • klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box: 1,00 €
 • TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia): zdarma

Cena programových balíkov:
 • Pre začiatok: 0 € / mesačne
 • Šport a zábava: 3,60 € / mesačne
 • Rodina: 3,60 € / mesačne
 • Voľný čas: 3,70 € / mesačne
 • Mojich 5*: 5,80 € / mesačne
 • Mojich 10*: 8,50 € / mesačne
 • Mojich 15*: 12 € / mesačne
 • Filmový balík: 10 € / mesačne
 • HBO GO: 2 € / mesačne

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.


BEZ VIAZANOSTI
 • cena za pripojenie: 1,00 €
 • balík mesačne: 19,00 €
 • aktivácia boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • aktivácia ďalšieho boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box: 1,00 €
 • TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia): zdarma

Cena programových balíkov:
 • Pre začiatok: 0 € / mesačne
 • Šport a zábava: 3,60 € / mesačne
 • Rodina: 3,60 € / mesačne
 • Voľný čas: 3,70 € / mesačne
 • Mojich 5*: 5,80 € / mesačne
 • Mojich 10*: 8,50 € / mesačne
 • Mojich 15*: 12 € / mesačne
 • Filmový balík: 10 € / mesačne
 • HBO GO: 2 € / mesačne

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.
Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

Cenník TV s internetom - Cenník 5G TV okolie (platný od 13.06.2017)


S viazanosťou 24 mesiacov
 • cena za pripojenie: 1,00 €
 • balík mesačne: 23,00 €
 • servisný poplatok set top boxu mesačne: 3,50 €
 • servisný poplatok ďalšieho set top boxu mesačne: 3,50 €
 • klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box: 1,00 €
 • TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia): zdarma

Cena programových balíkov:
 • Pre začiatok: 0 € / mesačne
 • Šport a zábava: 3,60 € / mesačne
 • Rodina: 3,60 € / mesačne
 • Voľný čas: 3,70 € / mesačne
 • Mojich 5*: 5,80 € / mesačne
 • Mojich 10*: 8,50 € / mesačne
 • Mojich 15*: 12 € / mesačne
 • Filmový balík: 10 € / mesačne
 • HBO GO: 2 € / mesačne

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.


BEZ VIAZANOSTI
 • cena za pripojenie: 1,00 €
 • balík mesačne: 23,00 €
 • aktivácia boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • aktivácia ďalšieho boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box: 1,00 €
 • TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia): zdarma

Cena programových balíkov:
 • Pre začiatok: 0 € / mesačne
 • Šport a zábava: 3,60 € / mesačne
 • Rodina: 3,60 € / mesačne
 • Voľný čas: 3,70 € / mesačne
 • Mojich 5*: 5,80 € / mesačne
 • Mojich 10*: 8,50 € / mesačne
 • Mojich 15*: 12 € / mesačne
 • Filmový balík: 10 € / mesačne
 • HBO GO: 2 € / mesačne

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.
Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

Cenník TV s internetom - Cenník Mimo okolie (platný od 13.06.2017)


BEZ VIAZANOSTI
 • aktivácia boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • aktivácia ďalšieho boxu jednorázový poplatok (1 box): 99,00 €
 • klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box: 1,00 €
 • TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia): zdarma

Cena programových balíkov:
 • Pre začiatok: 7,50 € / mesačne
 • Šport a zábava: 4,00 € / mesačne
 • Rodina: 4,00 € / mesačne
 • Voľný čas: 4,00 € / mesačne
 • Mojich 5*: 5,80 € / mesačne
 • Mojich 10*: 8,50 € / mesačne
 • Mojich 15*: 12 € / mesačne
 • Filmový balík: 10 € / mesačne
 • HBO GO: 2 € / mesačne

Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

Iné poplatky - ceny s 20 % DPH (1.1.2017)

 • Poplatok jednorázový sankčného charakteru za Upomienku: 3 €
 • Zmluvná pokuta za nevrátenie všetkých zariadení v preberacom protokole, ktoré sú vlastníctvom poskytovateľa 10 € / každý omeškaný deň
 • Poplatok jednorázový za Znovu pripojenie po odpojení: 33 €
 • Poplatok za navýšenie mesačného programu: 0 €
 • Poplatok jednorázový za neoprávnený výjazd s prácou u zákazníka do 30 min.: 15 € / každá ďalšia začatá hodina práce 10 €
 • Výjazd technika - paušálna náhrada za výjazd (cestovné): 15 €
 • Konfigurácia sieťového zariadenia" Router , AP", nie u nás zakúpeného: 10 € / každá začatá polhodina
 • Konfigurácia sieťového zariadenia" Router , AP" a pod, u nás zakúpeného: 0 €
 • Konfigurácia sieťového zariadenia - pripojenie PC, notebooku, tabletu, telefónu k routeru : 10 € / každá začatá polhodina
 • Zmena údajov Odberateľa na fyzickú alebo právnickú osobu: 11 €
 • Vyhotovenie kópie dokladov: 0,50 € / ks
 • Zriadenie verejnej IP adresy: 10 €
 • Zriadenie kamerového systému: 30 €
 • Verejná pevná IP adresa: 4 € / mesiac
 • Telefonická podpora nad rámec „bezplatnej technickej podpory“ jednorázovo: 10 €
 • Servisný poplatok za wifi router: 1,90 € / mesiac
 • Servisný poplatok za prijímač: 2,90 € / mesiac
 • Servisný poplatok za jednu kameru: 10 € / mesiac
 • Montáž lišty v byte,dome odberateľa: 4 € / 1 m
 • Premiestenie internetovej prípojky odberateľa z dôvodu zmeny adresy pripojenia: 20 €
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: 12 € / každá začatá polhodina
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: 45,60 € / každá začatá hodina
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 čiernobielo jednostranne: 0,10 €
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 farebne jednostranne: 0,20 €
 • Laminovanie A4: 1 €
 • Laminovanie A5: 0,50 €
 • Skenovanie dokumentu a zaslanie na mail jednostranne: 0,10 €
 • Krimpovanie koncovky: 5 €

Cenník na pozáručné opravy PC a notebookov (1.1.2017)

 • Zistenie závady bez následnej opravy: (Jednorázový poplatok nezávislý od času)
  Určenie rozsahu závady a stanovenie nákladov na opravu v prípade nezrealizovanej opravy po diagnostike alebo odmietnutie opravy zákazníkom: 12 €
 • Práce na PC: (Jednorázový poplatok)
  Výmena hardvérových komponentov, reinštalácia ovládačov, reinštalácia aplikačného softvéru, testovanie po oprave ...: 8 €
 • Inštalácia Operačného Systému PC a notebooky: (Jednorázový poplatok)
  Inštalácia OS, vyladenie OS, inštalácia ovládačov: 20 €
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: (každá aj začatá hodina): 12 €
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: (každá aj začatá hodina): 45,60 €
 • Záchrana - záloha dát, práce na žiadosť zákazníka: (každá aj začatá hodina)
  Zálohovanie dát,záchrana dát,odvírenie PC, práce na žiadosť zákazníka ... : 12 €
 • Čistenie PC: (Jednorázový poplatok)
  Kompletné vyčistenie a vysávanie hardvéru: 10 €
 • Notebooky: (Jednorázový poplatok )
  Kompletné vyčistenie čistiacim plynom vnútorných častí hardvéru: 26 €
 • Expresný príplatok: (Jednorázový poplatok)
  Expresná oprava do 24 hodín: 16 €
 • Skladné, neprevzatie tovaru po oprave v dohodnutom termíne: (1 deň): 2 €

V cenách nie je zahrnutá cena náhradných dielov.
Na vykonané opravy je záruka 6 mesiacov. Ceny sú vrátane 20% DPH platné od 1.1.2017

Cenník webhostingu (1.1.2017)

Host Free Host MINI Host OPTI Host FIX
Celková kapacita diskového
priestoru
1GB 10GB 50GB
Ročný poplatok * 0 € - klient
belasaNET s.r.o
35 € - ROK 55 € - ROK 75 € - ROK
Max. mesačný prenos dát 0 1GB 12GB* domena SK v cene neobmedzené* domena EU,NET v cene
Perióda zálohovania MySQL NIE áno áno áno
HTML, XHTML, VRML, Flash,
SSI, Javascrip
áno áno áno áno
Podpora skriptov PHP 4 / PHP 5 NIE áno áno áno
Databázy 1 1 3 50
Administrácia MySQL cez WWW
(phpMyAdmin)
NIE áno áno áno
Počet e-mailových schránok dva email konta neobmedzený* neobmedzený* neobmedzený*
E-mailový kôš NIE áno áno áno
Antispamová kontrola pošty áno áno áno áno
Perióda zálohovania databáz NIE 24 hod 24 hod 24 hod
Domény III. rádu (napr.
shop.vasadomena.sk)
neobmedzené* 1 neobmedzené* neobmedzené*
Podpora: Joomla, Prestashop,
Drupal a iné
NIE áno áno áno

* neobmedzenie sa týka maximálnej kapacity objednaného diskového priestoru.
Ceny sú vrátane 20% DPH.

 

Cenník pre Vyjadrenie k sieťam, vytýčenie sietí (13.3.2017)

belasaNET s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Budulove, Moldave nad Bodvou, a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete belasaNET a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia belasaNETu k Vašej stavbe je potrebné doručiť belasaNETu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou, e-mailom alebo osobne - viď kontakty) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. belasaNET v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne - pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať u belasaNETu vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať belasaNTE ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

 • Vyjadrenie k existencii sietí do dĺžky trasy 100m (vrátane poštovného) - do 15 dní: 13 €
 • Vyjadrenie k existencii sietí, dĺžky trasy nad 100m (vrátane poštovného) - do 15 dní: 16 €
 • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní: 80 € / hod
 • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní: 50 € / hod
 • Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia: 30 € / hod
 • Dopravné náklady: 0,50 € / km

Ceny sú uvádzané bez DPH. K uvedeným cenám sa pripočítava DPH 20 %. Úhrada je možná v hotovosti, prevodom na bankový účet, prípadne dobierkou (pri platbe za vyjadrenie).

Otváracie hodiny

Sme vám k dispozícii
8 hodín denne

Pondelok-Piatok:
08.00–12.00 a 12.30–16.30
Víkendy: Zatvorené

Naša pobočka

 • Demo

  Moldava nad Bodvou

  Kalvínska 18
KONTAKT

Mapka

Kontaktujte nás

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.