Cenníky

Cenník pripojenia a programov, platný od 23.04.2019, ceny sú s DPH

Cenník Moldava nad Bodvou, pripojenia belasaNET s.r.o.

Cena za pripojenie zahŕňa, podľa potreby:
- káblovú prípojku vedenú od vchodového switchu metalickým alebo optickým káblom
- lišty v spoločných priestoroch bytovky
- kábel FTP do 15 m od switchu
- alebo zariadenie na príjem signálu v pásme 5 GHz
- konzolku, napájací adaptér, kábel UTP, FTP do 15 m od prijímača
- odbornú montáž nášho technika (1 hodinu práce - každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka - Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
- 1x e-mailová schránka na našej doméne
- technická podpora NON STOP, "formou SMS" individuálny prístup

Viazanosť 24 mesiacov

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
VIA 25
25 Mbit/s 2 Mbit/s 9,00 € 1,00 €
VIA 60 60 Mbit/s 5 Mbit/s 12,00 € 1,00 €
VIA 100
100 Mbit/s 10 Mbit/s 17,00 € 1,00 €
VIA 400 400 Mbit/s 40 Mbit/s 24,00 € 1,00 €

Bez viazanosti

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
VIA 25
25 Mbit/s 2 Mbit/s 15,00 € 80,00 €
VIA 60 60 Mbit/s 5 Mbit/s 18,00 € 80,00 €
VIA 100
100 Mbit/s 10 Mbit/s 23,00 € 80,00 €
VIA 400 400 Mbit/s 40 Mbit/s 29,00 € 80,00 €

* tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu

Cenník Optika Turňa nad Bodvou, pripojenia belasaNET s.r.o.
cenník platný od 01.07.2019

Cena za pripojenie zahŕňa, podľa potreby:
- káblovú prípojku vedenú od vchodového switchu metalickým alebo optickým káblom
- lišty v spoločných priestoroch bytovky
- kábel FTP do 15 m od switchu
- zariadenie na príjem signálu (účastnícka krabička s ONU, patch kábel metalický, patch kábel optický, optická koncovka LC)

- konzolku, napájací adaptér, kábel UTP, FTP do 15 m od prijímača
- odbornú montáž nášho technika (1 hodinu práce - každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka - Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
- 1x e-mailová schránka na našej doméne
- technická podpora NON STOP, "formou SMS" individuálny prístup

Viazanosť 24 mesiacov

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
bez SP / so SP
OPTIK 25
25 Mbit/s 2 Mbit/s 10,00 €/(12,90€) 60,00 € / 1,00 € *
OPTIK 50 50 Mbit/s 5 Mbit/s 15,00 €/(17,90€) 60,00 € / 1,00 € *
OPTIK 100
100 Mbit/s 10 Mbit/s 19,00 €/(21,90€) 60,00 € / 1,00 € *

Bez viazanosti

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
OPTIK 25
25 Mbit/s 2 Mbit/s 15,00 € 80,00 €
OPTIK 50 50 Mbit/s 5 Mbit/s 20,00 € 80,00 €
OPTIK 100
100 Mbit/s 10 Mbit/s 25,00 € 80,00 €

* tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu
* so servisným poplatkom 2,90 € (SP)

Cenník okolie - pripojenia belasaNET s.r.o. - pripojenie 5GHz okolie

Cena za pripojenie zahŕňa, podľa potreby:
- zariadenie na príjem signálu v pásme 5 GHz
- konzolku, napájací adaptér
- kábel UTP, FTP do 15 m od prijímača
- odbornú montáž nášho technika (1 hodinu práce - každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka - Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
- 1x e-mailová schránka na našej doméne
- technická podpora NON STOP, "formou SMS" individuálny prístup

Viazanosť 24 mesiacov

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
bez SP / so SP
Nexus 10
10 Mbit/s 2 Mbit/s 10,00 € ( 12,90 € ) 60,00 € / 1,00 € *
Nexus 30 30 Mbit/s 5 Mbit/s 15,00 € ( 17,90 € ) 60,00 € / 1,00 € *
Nexus 40
40 Mbit/s 5 Mbit/s 19,00 € ( 21,90 € ) 60,00 € / 1,00 € *

Bez viazanosti

Názov programu Rýchlosť prijímania dát
do
Rýchlosť odosielania dát
do
Mesačný poplatok
za program
Cena za nové pripojenie
Nexus 10
10 Mbit/s 2 Mbit/s 15,00 € 80,00 € *
Nexus 30 30 Mbit/s 5 Mbit/s 20,00 € 80,00 € *
Nexus 40
40 Mbit/s 5 Mbit/s 25,00 € 80,00 € *

* tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu
* so servisným poplatkom 2,90 € (SP)

Cenník TV Optik Moldava nad Bodvou, pripojenia belasaNET s.r.o.

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.
- rýchlosť prijímania dát internet do 100 Mbit/s
- rýchlosť odosielania dát internet do 10 Mbit/s

Bez viazanosti

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne aktivácia boxu / jednorázovo aktivácia ďalšieho boxu / jednorázovo klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
1,00 €
19,00 € 99,00 € 99,00 € 1,00 € zdarma

S viazanosťou 12 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne splátka set top boxu / 3 splátky splátka ďalšieho boxu / 3 splátky * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
19,00 € 33,00 € 33,00 € 1,00 € zdarma

* Ďalší set top box na splátky je možné zobrať si až po úplnom splatení predchádzajúceho.

S viazanosťou 24 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne servisný poplatok set top boxu / mesačne servisný poplatok ďalšieho set top boxu / mesačne * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
19,00 € 4,00 € 4,00 € 1,00 € zdarma

* Na servisný poplatok je možné zobrať si maximálne 2 set top boxy.

Cenník TV FIBER (na optike) Turňa nad Bodvou, pripojenia belasaNET s.r.o.

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.
- rýchlosť prijímania dát internet do 100 Mbit/s
- rýchlosť odosielania dát internet do 10 Mbit/s

Bez viazanosti

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne aktivácia boxu / jednorázovo aktivácia ďalšieho boxu / jednorázovo klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
1,00 €
23,00 € 99,00 € 99,00 € 1,00 € zdarma

S viazanosťou 12 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne splátka set top boxu / 3 splátky splátka ďalšieho boxu / 3 splátky * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
23,00 € 33,00 € 33,00 € 1,00 € zdarma

* Ďalší set top box na splátky je možné zobrať si až po úplnom splatení predchádzajúceho.

S viazanosťou 24 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne servisný poplatok set top boxu / mesačne servisný poplatok ďalšieho set top boxu / mesačne * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
23,00 € 4,00 € 4,00 € 1,00 € zdarma

* Na servisný poplatok je možné zobrať si maximálne 2 set top boxy.

CENA PROGRAMOVÝCH BALÍKOV:

Pre začiatok
Šport a zábava
Voľný čas
Rodina
HU platené
Cinemax
0,00 € / mesačne
3,60 € / mesačne
3,70 € / mesačne
3,60 € / mesačne
4,00 € / mesačne
2,00 € / mesačne
Mojich 5*
Mojich 10*
Mojich 15*
HBO
HBO GO
Komplet
5,80 € / mesačne
8,50 € / mesačne
12,00 € / mesačne
7,50 € / mesačne
2,00 € / mesačne (iba s balíkom HBO)
38,00 € / mesačne

Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

 

Cenník TV 5GHz okolie, pripojenia belasaNET s.r.o.

V tejto cene je internet, TV Pre začiatok, mobilná TV na tablet – mobil, nahrávanie a archív TV programov.
- rýchlosť prijímania dát internet do 25 Mbit/s
- rýchlosť odosielania dát internet do 5 Mbit/s

Bez viazanosti

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne aktivácia boxu / jednorázovo aktivácia ďalšieho boxu / jednorázovo klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
1,00 €
23,00 € 99,00 € 99,00 € 1,00 € zdarma

S viazanosťou 12 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne splátka set top boxu / 3 splátky splátka ďalšieho boxu / 3 splátky * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
23,00 € 33,00 € 33,00 € 1,00 € zdarma

* Ďalší set top box na splátky je možné zobrať si až po úplnom splatení predchádzajúceho.

S viazanosťou 24 mesiacov

Cena za nové pripojenie Cena za balík / mesačne servisný poplatok set top boxu / mesačne servisný poplatok ďalšieho set top boxu / mesačne * klonovanie každého ďalšieho boxu / mesačne 1 box TV 2 go (možnosť pripojiť až 4 mobil. zariadenia)
10,00 €
23,00 € 4,00 € 4,00 € 1,00 € zdarma

* Na servisný poplatok je možné zobrať si maximálne 2 set top boxy.

CENA PROGRAMOVÝCH BALÍKOV:

Pre začiatok
Šport a zábava
Voľný čas
Rodina
HU platené
Cinemax
0,00 € / mesačne
3,60 € / mesačne
3,70 € / mesačne
3,60 € / mesačne
4,00 € / mesačne
2,00 € / mesačne
Mojich 5*
Mojich 10*
Mojich 15*
HBO
HBO GO
Komplet
5,80 € / mesačne
8,50 € / mesačne
12,00 € / mesačne
7,50 € / mesačne
2,00 € / mesačne (iba s balíkom HBO)
38,00 € / mesačne

Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

 

Cenník Mimo
(samostatne TV bez internetu)


Bez viazanosti

aktivácia boxu jednorázový poplatok (1 box) 99,00 €
aktivácia ďalšieho boxu jednorázový poplatok (1 box)
99,00 €
klonovanie každého ďalšieho boxu mesačne (programového balíka) 1 box 1,00 €
TV 2 go (možnosť pripojiť až štyri mobilné zariadenia) zdarma
cena programových balíkov:  
Pre začiatok 7,50 € / mesačne
Šport a zábava 4,00 € / mesačne
Rodina 4,00 € / mesačne
Voľný čas 4,00 € / mesačne
Mojich 5* 5,80 € / mesačne
Mojich 10* 8,50 € / mesačne
Mojich 15* 12 € / mesačne
HU platené 4,50 € / mesačne
Cinemax 2,00 € / mesačne
HBO 7,50 € / mesačne
HBO GO (iba s balíkom HBO) 2,00 € / mesačne
Komplet 42,00 € / mesačne

Služba programových balíčkov je prevádzkovaná spoločnosťou Telly CE s.r.o.

Iné poplatky - ceny s 20 % DPH (23.04.2019)

 • Poplatok jednorázový sankčného charakteru za Upomienku: 3 €
 • Zmluvná pokuta za nevrátenie všetkých zariadení v preberacom protokole, ktoré sú vlastníctvom poskytovateľa 10 € / každý omeškaný deň
 • Poplatok jednorázový za Znovu pripojenie po odpojení: 33 €
 • Poplatok za navýšenie mesačného programu: 0 €
 • Poplatok jednorázový za neoprávnený výjazd s prácou u zákazníka do 30 min.: 15 € / každá ďalšia aj začatá hodina práce 10 €
 • Výjazd technika - paušálna náhrada za výjazd (cestovné): 15 €
 • Telefonická podpora mimo technickej podpory: 10 €Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE), nie u nás zakúpeného: 10 € / každá aj začatá hodina
 • Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE), kúpeného v belasaNET : 0 €
 • Konfigurácia sieťového zariadenia - pripojenie PC, notebooku, tabletu, telefónu k routeru : 10 € / každá aj začatá hodina
 • Konfigurácia routera a sieťového zariadenia, presmerovanie portov, vzdialený prístup: 18 € / každá aj začatá hodina
 • Vzdialená pomoc technika na vopred dohodnutý čas: 18 € / každá aj začatá hodina
 • Zmena údajov Odberateľa na fyzickú alebo právnickú osobu: 11 €
 • Vyhotovenie kópie dokladov: 0,50 € / ks
 • Zriadenie verejnej IP adresy: 10 €
 • Zriadenie kamerového systému: 30 €
 • Verejná pevná IP adresa: 4 € / mesiac
 • Servisný poplatok za prijímač: 2,90 € / mesiac
 • Servisný poplatok za jednu kameru: 10 € / mesiac
 • Montáž lišty v byte,dome odberateľa: 4 € / 1 m
 • Premiestenie internetovej prípojky odberateľa z dôvodu zmeny adresy pripojenia: 20 € / 1 hodina práce (každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka - Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: 12 € / každá aj začatá hodina
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: 45,60 € / každá aj začatá hodina
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 čiernobielo jednostranne: 0,10 €
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 farebne jednostranne: 0,20 €
 • Laminovanie A4: 1 € - Laminovanie A5: 0,50 €
 • Skenovanie dokumentu a zaslanie na mail jednostranne: 0,10 €
 • Krimplovanie koncovky: 5 €
 • Manipulačný poplatok za platbu v hotovosti/platobnou kartou na prevádzke za internetové služby: 2€

Cenník na pozáručné opravy PC a notebookov (1.1.2017)

 • Zistenie závady bez následnej opravy: (Jednorázový poplatok nezávislý od času)
  Určenie rozsahu závady a stanovenie nákladov na opravu v prípade nezrealizovanej opravy po diagnostike alebo odmietnutie opravy zákazníkom: 12 €
 • Práce na PC: (Jednorázový poplatok)
  Výmena hardvérových komponentov, reinštalácia ovládačov, reinštalácia aplikačného softvéru, testovanie po oprave ...: 8 €
 • Inštalácia Operačného Systému PC a notebooky: (Jednorázový poplatok)
  Inštalácia OS, vyladenie OS, inštalácia ovládačov: 20 €
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: (každá aj začatá hodina): 12 €
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: (každá aj začatá hodina): 45,60 €
 • Záchrana - záloha dát, práce na žiadosť zákazníka: (každá aj začatá hodina)
  Zálohovanie dát,záchrana dát,odvírenie PC, práce na žiadosť zákazníka ... : 12 €
 • Čistenie PC: (Jednorázový poplatok)
  Kompletné vyčistenie a vysávanie hardvéru: 10 €
 • Notebooky: (Jednorázový poplatok )
  Kompletné vyčistenie čistiacim plynom vnútorných častí hardvéru: 26 €
 • Expresný príplatok: (Jednorázový poplatok)
  Expresná oprava do 24 hodín: 16 €
 • Skladné, neprevzatie tovaru po oprave v dohodnutom termíne: (1 deň): 2 €

V cenách nie je zahrnutá cena náhradných dielov.
Na vykonané opravy je záruka 6 mesiacov. Ceny sú vrátane 20% DPH platné od 1.6.2019

Cenník webhostingu (1.1.2018)

subdomena
Host MINI Host OPTI Host FIX
Celková kapacita diskového
priestoru
10GB 20GB 80GB
Ročný poplatok * - 2 €/mes. 4 €/mes. 6 €/mes.
Max. mesačný prenos dát - 1Gb 10Gb neobmedzené*
Perióda zálohovania MySQL - NIE áno áno
HTML, XHTML, VRML, Flash,
SSI, Javascrip
- áno áno áno
Podpora skriptov PHP 7 / aj nižšie
- áno áno áno
Databázy - 1 3 neobmedzene
Administrácia MySQL cez WWW
(phpMyAdmin)
- áno áno áno
Počet e-mailových schránok - neobmedzený* neobmedzený* neobmedzený*
E-mailový kôš - áno áno áno
Antispamová kontrola pošty - áno áno áno
Perióda zálohovania databáz - - 24 hod 24 hod
Domény III. rádu (napr.
shop.vasadomena.sk)
- 1 neobmedzené* neobmedzené*
Podpora: Joomla, Prestashop,
Drupal a iné
- áno áno áno

* neobmedzenie sa týka maximálnej kapacity objednaného diskového priestoru.
Ceny sú bez DPH.Pri platbe za 12 mesiacov.

 

Cenník pre Vyjadrenie k sieťam, vytýčenie sietí (04.12.2018)

belasaNET s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete v Budulove, Moldave nad Bodvou,Turni nad Bodvou a v okolitých obciach. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže dôjsť ku kontaktu s vedením siete belasaNET a jej pridruženými prostriedkami (zariadeniami, rozvádzačmi, rádiovými spojmi, prípojkami na el. energie, a pod.). V rámci ochrany verejných sietí, stavebník je povinný k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych sietí v mieste stavby a predložiť ich stavebnému úradu ku konaniu. Vlastníci sietí majú v konaní postavenie dotknutého orgánu a určujú podmienky k stavbe, a stavebník je povinný tieto podmienky pri uskutočňovaní stavby dodržať. V prípade nerešpektovania podmienok pre ochranu verejnej telekomunikačnej siete sa stavebník vystavuje trestoprávnemu postihu podľa § 286 trestného zákona, a tiež povinnosti nahradiť spôsobenú škodu na vedeniach a službách poskytovateľa.

Pre získanie vyjadrenia belasaNETu k Vašej stavbe je potrebné doručiť belasaNETu "Žiadosť o vyjadrenie k existencii sietí" (poštou, e-mailom alebo osobne - viď kontakty) spolu s časťami projektovej dokumentácie, z ktorých bude zrejmé miesto stavby (vyznačené v katastrálnej mape) a rozsah stavby. belasaNET v lehote do 15 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí v území spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, a prípadne tiež zakreslí priebeh vedenia do projektu stavby alebo poskytne svoj mapový podklad so zakresleným vedením. Toto zakreslenie je informatívne - pre zistenie presnej polohy vedenia je pred stavbou stavebník povinný objednať vytýčenie vedenia a jeho súčastí v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať aj podmienky pre vykonanie prekládky alebo úpravy vedenia a prípadne povinnosť stavebníka prizvať belasaNTE ku stavbe pre kontrolu neporušenosti vedenia.

 • Vyjadrenie k existencii sietí do 15 dní "nepoužitelné pre stavebné alebo územné konanie " do dĺžky trasy v žiadosti 100m : 16 €
 • Snímka z mapy jeden kus A4 (grafická časť vyjadrenia) v doručenej mierke do 15 dní: 10 €
 • Vyjadrenie k existencii sietí, "určené pre stavebné alebo uzemne konanie" do dĺžky trasy nad 100m - do 15 dní: 25 €
 • Snímka z mapy (grafická časť vyjadrenia) vo zvolenej mierke do 15 dní: 10€ €
 • Vyjadrenie k existencii sietí,"Urgent" dĺžky trasy nad 100m - do 3 dní: 60€
 • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - urgent do 3 dní: 100 € / hod
 • Vytýčenie vedenia elektronickej komunikačnej siete - štandard do 15 dní: 50 € / hod
 • Kontrola neporušenosti vedenia a zásypu vedenia: 30 € / hod
 • Dopravné náklady: 0,50 € / km

Ceny sú uvádzané bez DPH. K uvedeným cenám sa pripočítava DPH 20 %. Úhrada je možná v hotovosti, prevodom na bankový účet, prípadne dobierkou (pri platbe za vyjadrenie).

Otváracie hodiny

Sme vám k dispozícii
od pondelka do piatku


Pondelok   8–12.00   12.30–16.30
Utorok   8–12.00   12.30–16.30
Streda   8–12.00   12.30–16.30
Štvrtok       12.30–16.30
Piatok   8–12.00   12.30–16.30
Víkendy   Zatvorené

Naša pobočka

 • Demo

  Moldava nad Bodvou

  Kalvínska 18
KONTAKT

Mapka

Kontaktujte nás

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.